zondag 22 december 2013

Kerst en Oud&Nieuw

Medewerkers en gasten van het Ubuntu-huis Utrecht wensen u fijne feestdagen toe,
een gezond en


"For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others"
 "Your freedom and mine cannot be seperated"
Nelson Mandela

Mandela kan ongetwijfeld gezien worden als de verpersoonlijking van een Afrikaanse filosofische traditie waar wij Europeanen nog een boel van kunnen leren. Ubuntu is geboren uit het diepe besef van onderlinge verbondenheid en intermenselijke solidariteit.

Umuntu ngumuntu ngabantu
 aldus een Zulu-gezegde: 'Een mens wordt een mens door andere mensen.'
Ubuntu erkent de grote diversiteit tussen mensen, maar leert dat die diversiteit er slechts kan zijn dankzij de ander. Eigenbelang kan nooit losgekoppeld worden van het algemene belang.  Echt mens zijn, betekent dat je je ook verantwoordelijk voelt voor andere mensen. Wederkerigheid is een belangrijk begrip binnen Ubuntu: omdat je 'bestaat' dankzij de ander, kun je de menselijkheid die je hebt  ontvangen, actief (terug)geven aan een ander.
Ontmenselijking is het gevolg van barsten in de gemeenschap, van uitsluiting en afwijzing. Opnieuw mens worden, is de gemeenschap van mensen herstellen.
(naar Jan de Zutter, woordvoerder in het Europees parlement)

Wij van het Ubuntuhuis blijven proberen een plek te zijn voor mensen die in de samenleving maar weinig gekend en gewaardeeerd worden,
om samen in vrijheid en verbondenheid meer mens te worden.

woensdag 16 oktober 2013

THEATER expressie middels poppen


Maandag 7 oktober 2013 is de theaterworkshop van Grada samen gedaan met Heddy van Mo'Move
Gevoelens en een verhaaltje uitbeelden middels poppen / marionetten.
Na enige terughoudendheid en onwennigheid vonden een paar bezoekers het toch een uitdaging een en ander zelf uit te proberen waardoor we kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

maandag 16 september 2013

THEATER


Op enkele maandagmiddagen van 14.00 - 15.30 uur hebben we een workshop gehadom te leren hoe te acteren of te uiten in een theatervorm.
Onze workshops dienen ook om met plezier creatief bezig te zijn en elkaar te ontmoeten.
De bedoeling was dat we met zijn allen bedachten waar we het over wilden hebben en hoe dit in scène te zetten. De workshops waren los mee te doen. In verband met de verschillende talen deden we veel aan theater zonder woorden. Met deze workshops maakten we losse scenes die ook kunnen worden gespeeld op speciale gelegenheden of conferenties.

maandag 19 augustus 2013

UBUNTU-MOESTUIN doneert aan voedselbank LOMBOK


Donderdag 15 augustus 2013 hebben medewerkers en bezoekers van het Ubuntuhuis sla geoogst uit hun moestuin aan de Kanaalweg. Zij tuinieren daar voor het tweede jaar in de educatieve tuin van de gemeente Utrecht. De één haalde slakroppen uit de grond, anderen wasten de sla schoon, een medewerkster informeerde de voedselbank en haalde zakjes, samen verdeelden we zo'n 30 porties.
Op de fiets en scooter ging een groepje vervolgens naar De Wijkplaats om de verse sla af te leveren vlak voor de uitgifte-tijd.
Een bijzondere gebeurtenis, want enkele bezoekers van het Ubuntuhuis hebben zelfs geen slaapplaats in de nachtopvang en geen enkel inkomen, zij leven van wat zij bij elkaar kunnen sprokkelen, wat gratis aangeboden wordt of met eetbonnen van Stil (hulp aan mensen zonder verblijfspapieren). Eén van de deelnemers aan de sla-actie is cliënt van de voedselbank Lombok. Het Ubuntuhuis ontvangt veel mensen uit Afrika, die de armoede in Nederland na verloop van tijd ook zien en moeilijk kunnen begrijpen.

Als Ubuntuhuis delen we graag van wat we gezaaid hebben en zelf niet allemaal op kunnen eten. Bezoekers werken graag mee omdat zij als geen ander weten dat het belangrijk is te eten te hebben. Andersom krijgt het Ubuntuhuis soms ook de resten van de resten: wat nog overblijft van de voedselbank.
Maar afhankelijk zijn van wat anderen geven is uiteindelijk niet een menswaardig leven. Al helemaal niet als datgene wat je krijgt niet vers is, als je het niet lust, als het ongezond is of als je andere dingen erbij nodig hebt die je niet in huis hebt.
We hopen van harte dat er menswaardiger manieren ontstaan om alle monden te voeden die gevoed moeten worden, zoals het zelf verbouwen van groenten en delen of ruilen van opbrengsten! Ook vinden we dat iedereen voldoende leefgeld zou moeten hebben om zelf voedsel te kopen en op zijn/haar eigen manier te bereiden: in het Ubuntuhuis koken bezoekers zelf of bereiden ze een lunch voor iedereen. Zo kunnen we ons deel voelen van een gemeenschap die voor elkaar zorgt.

dinsdag 12 maart 2013

ORANJE FONDS KROONAPPELS: BRENG JE STEM UIT!


Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging zoekt het Oranje Fonds samen met iedereen in het Koninkrijk naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven in de categorieën Jeugd, Buurt en Helpende Hand. Zo wijst het Oranje Fonds samen met alle Nederlanders de nieuwe Koning en Koningin de weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het land. De uiteindelijke winnaars ontvangen €50.000,= én een Appeltje van Oranje!
Stichting Ubuntuhuis heeft 3 projecten aangemeld omdat we trots zijn op wat we de afgelopen 2 jaar hebben kunnen ontwikkelen. Het betreft het Ubuntuhuis als geheel (categorie Helpende Hand), ons maaltijdproject met de website “Thuisafgehaald.nl” en onze muziekworkshops (categorie Buurt).

Wie verdienen uw stem en waarom?
  • omdat Y. ook na een nacht zonder slaapplek toch bij ons komt schoonmaken en zo wat beltegoed verdiend om een bed te reserveren in de nachtopvang
  • omdat ook mensen die geen buurt (onderdak) hebben of zich er niet thuis voelen een huiselijke ontmoetingsplek nodig hebben waar zij zonder drempel welkom zijn
  • omdat bestuursleden principieel kiezen om samen te werken met iemand die een heel andere achtergrond en levenservaring heeft, ieders inbreng telt
  • omdat bezoekers en vrijwilligers zelf de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om bij te dragen aan de dagelijkse gang van zaken in het Ubuntuhuis
  • omdat we ons sterk maken voor de rechten van de mens en een menselijker samen-leven!

Vanaf aanstaande vrijdag tot en met zondag kunt u stemmen. Op 15, 16 en 17 maart kunnen alle Nederlanders één stem per categorie uitbrengen op de favoriete initiatieven uit hun eigen gemeente.

***  HELAAS  ... DANK VOOR UW STEM, VOLGENDE KEER BETER  ***


Winnaars van harte gefeliciteerd en succes met jullie projecten.

woensdag 20 februari 2013

DJEMBÉ WORKSHOP !


a.s. maandag hebben we een DJEMBÉ WORKSHOP onder de bezielende leiding van Nico van Asdonck.

Tijdens een benefietavond in Resto van Harte / Utrecht, waar wij met twee bezoekers van ons huis aanwezig waren en Nico een workshop gaf waaraan een van onze bezoekers aan deelnam,  kwamen we in gesprek en hebben we Nico uitgenodigd om ook bij ons eens een workshop te geven.

IEDEREEN is welkom vanaf 12.00 uur, koffie en thee staan klaar waarna Nico om 13.00 uur zal starten met de workshop. Er zullen voldoende djembé's beschikbaar zijn zodat iedereen mee kan doen.
Heb je zelf een djembé en vindt je het leuk om mee te doen ben je uiteraard ook van harte welkom.

KOM, KIJK EN DOE MEE!

* Lees het verslag HIER ...